Календар спостереження шаблон

Тому ми й ставимо основною умовою правильної організації шкільного метеорологічного гуртка постановку регулярних метео­рологічних спостережень на стандартній апаратурі і з додержанням основних вимог «Порадника» Гідрометслужби для регулярних метеорологічних станцій. Спостереження і визначення хмар зв’язані звичайно з найбіль­шими труднощами для персоналу навіть регулярних метеороло­гічних станцій. Обчислювати вологість зовсім неможливо без стандартних «пси­хрометричних таблиць» ГМС. Подані в деяких посібниках схема­тичні графіки і скорочені таблиці зовсім непридатні для практич­ного використання. Шестибальна шкала для неінструментальних визначень швидкості вітру Підрахунок цей дуже простий і особливих пояснень не потребує.

Похожие записи: