Шаблон договору про надання послугДаний Договір укладений у двох примірниках: по одномупримірнику для кожної сторони. Після закінчення терміну дії договору, якщо сторонипродовжують виконувати його умови, договір вважаєтьсяпоновленимна невизначений термін, але кожна із сторін має право припинитийого дію, попередивши про це другу сторону за один місяць. Умову договору надання послуг про предмет має бути ясно і чітко погодженою сторонами в тексті договору. Наприклад, до договору надання послуг застосовуються загальні положення про договір підряду, якщо це не суперечить нормам ЦК про безкоштовне надання послуг і особливостям предмета цього договору.

Похожие записи: